AnnaSaga Thyselius
AnnaSaga Thyselius

©AnnaSaga Thyselius

Jag är född i apans år, 1968,

uppväxt i Uppsala och sedan 2004 verksam i Småland.


Jag målar i akryl, vilket är ett medium som passar mitt temperament.

Jag började fotografera i unga år och kameran har varit mitt huvudsakliga verktyg i mitt skapande. I strävan efter att kunna uttrycka mig mer fritt och abstrakt föll jag för konstformen grafik och sökte till Grafikskolan i Stockholm konstskolan med inriktning mot konstgrafik och Artists' Books.

Rektor för utbildningen var då Chun Lee Wang Gurt.


Jag är utbildad inom fotografi, film, multimedia och konst.
Jag har arbetat i eget företag med främst grafisk formgivning sedan 1996 då jag tog examen inom Teknikredaktion/informationsdesign vid Mälardalens högskola.


UTBILDNING


FOTOGRAFI 1985–1987
Fotoverkstaden, Uppsala, 1986
Fototeknisk yrkeskurs, Uppsala, 1987


FILM 1990-1993
Filmlinje, Kulturama, Stockholm 1991
Dokumentärfilmslinje, Biskops-Arnö 1992
Filmvetenskap, Stockholms universitet 1993


INFORMATIONSDESIGN 1995-1997
Teknikredaktör och informationsdesign 120 p
Högskoleexamen från Mälardalens högskola


GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATION 2000
Berghs School of Communication


KONST
Estetisk linje Önnestad folkhögskola 1989

Flertalet konstkurser som ex

Stora konstkursen vid Folkuniversitetet Stockholm
Grafikskolan i Stockholm. 2002-05

--------------------------------------------

KONSTUTSTÄLLNINGAR


Separata utställningar

Galleri Upsala 1810, Uppsala 2020

Galleri Fiskaregatan 14, Kalmar, 2014
Akademikrogen‚ Kalmar, 2007
Galleri CM Bellman, Stockholm, 2004
Galleri Branting, Stockholm, 1998


Samlingsutställningar

Galleri Villavägen sju, Uppsala, 2010
Etnografiska museet, Stockholm, 2010

Utställningar på konstrundor i Södermöre, årligen 2008-14

Konstutställning, Kvarnlyckan 111, 2008
FullerstaBio Konsthall, Huddinge, 2006
Galleri Helle Knudsen, Stockholm, 2005
Grafikens hus, Mariefred, 2003


OFFENTLIGA VERK


Sign, Digitalt verk, Torsås kommun, 2012
Amason, Kopparetsning, uppköpt av landsting via Grafikens hus, 2003
Space love, Kopparetsning, Kalmar kommun, 2007
Deklarera din duglighet, Performance, Odenplan, Stockholm, 2003


se även: Konst i Kalmar län

-----------------------------------------------------


VERKSAM I EGET FÖRETAG

NAMN

AnnaSaga Thyselius


Innehar F-skattsedel

Tel:         0707 288 211

Email:      annasaga@thyselius.se

Adress:    Trädgårdsg. 8 A, Kalmar


Logon Ast är AnnaSaga Thyselius signatur. Konstnär och formgivare.


The logo Ast stands for AnnaSaga Thyselius' signature. Artist and designer.

AnnaSaga arbetar i första hand med eget oberoende bilduttryck.
Vi utför även bildtjänster inom foto, konstnärlig bildbehandling, grafisk design, samt kreativa kurser och workshops.

AnnaSaga works primarily with her own independent image expression.

We also provide image services in photography, artistic image processing, graphic design, as well as creative courses and workshops.

Copyright ©AnnaSaga Thyselius. Alla rättigheter förbehållna / All rights reserved. / Kontakt tel. 0707 288 211 hej@artistannasaga.se